Glaskeramische kookvelden

Verontreinigingen die niet zijn vast gebrand verwijdert u met een vochtige doek zonder schoonmaakmiddel. Hardnekkige verontreinigingen, kalk- en watervlekken, maar ook metaal-glanzende slijpsporen van pannen verwijdert u met een door de fabrikant aanbevolen speciaal reinigingsproduct, bijv. Cerafix, Stahlfix, enz. Aangebrande resten verwijdert u het beste wanneer deze nog heet zijn met een glaskrabber, dat speciaal geschikt is voor glaskeramiek. Pas op dat geen suiker of voedingsmiddelen met suiker (bijv. marmelade) aanbranden op de kookzones! Verwijder deze resten onmiddellijk met een vochtige doek! Neem in ieder geval de aparte adviezen van de fabrikant van de apparatuur in acht.